We see

     opportunities

                                 where others don't

                                                                                                         A Z V O

P       a       s       s       i       o       n            f       o       r            i       n       v       e       n       t       i       o       n       s

We see

   opportunities

                 where others don't

                                                   A Z V O

P     a     s     s     i     o     n          f     o     r          i     n     v     e     n     t     i     o     n     s

O nás

 

FILOSOFIE A POSLÁNÍ

 

A Z V O  s.r.o.

Passion for inventions

Neustálým vývojem a novými nápady posouváme svět dále, a to jak s ohledem na přírodu, tak s ohledem na přirozený vývoj lidské společnosti.

Jsme neustále se dynamicky rozvíjející společnost s vášní pro nové myšlenky, nápady, vynálezy a inovace. Smysl pro spravedlnost, čest, dodržování práva a partnerský přístup, je pro nás samozřejmostí.

 

NAŠE SLOVO JE PRO NÁS VÍC NEŽ JEN ZÁVAZEK

PWJul15Jackson-stone-hero 5

Soustředíme se na realizaci širokého spektra podnikatelských aktivit, věnujících se rozmanitému okruhu služeb a produktů, případně jen nápadů a vynálezů, které nejsou v současné době realizovány jinými subjekty. Zabýváme se také projekty, které jsou realizovány jinými subjekty, ale s nižší přidanou hodnotou, než jsme schopni nabídnout. Fandíme zejména nejnovějším technologiím a přístupům, které rádi využíváme k našemu podnikání, díky čemuž můžeme našim klientům nabídnout jen to nejlepší.

Naše konkrétní podnikatelské aktivity jsou v rozdílném stádiu svého vývoje a věnujeme se jím dle jejich individuálních potřeb. Jedná se o stádia projektů od samotné myšlenky a nápadu, až po úspěšnou realizaci projektu.

 

FILOSOFIE A POSLÁNÍ

 

A Z V O  s.r.o.

Passion for inventions

Neustálým vývojem a novými nápady posouváme svět dále, a to jak s ohledem na přírodu, tak s ohledem na přirozený vývoj lidské společnosti.

 

NAŠE SLOVO JE PRO NÁS VÍC NEŽ JEN ZÁVAZEK

PWJul15Jackson-stone-hero 5

Jsme neustále se dynamicky rozvíjející společnost s vášní pro nové myšlenky, nápady, vynálezy a inovace. Smysl pro spravedlnost, čest, dodržování práva a partnerský přístup, je pro nás samozřejmostí.

Soustředíme se na realizaci širokého spektra podnikatelských aktivit, věnujících se rozmanitému okruhu služeb a produktů, případně jen nápadů a vynálezů, které nejsou v současné době realizovány jinými subjekty. Zabýváme se také projekty, které jsou realizovány jinými subjekty, ale s nižší přidanou hodnotou, než jsme schopni nabídnout. Fandíme zejména nejnovějším technologiím a přístupům, které rádi využíváme k našemu podnikání, díky čemuž můžeme našim klientům nabídnout jen to nejlepší.

Naše konkrétní podnikatelské aktivity jsou v rozdílném stádiu svého vývoje a věnujeme se jím dle jejich individuálních potřeb. Jedná se o stádia projektů od samotné myšlenky a nápadu, až po úspěšnou realizaci projektu.

S T R A T E G I E

V I Z E

P O S L Á N Í

strategy web
Sing vision web
15 - mission web

Strategií společnosti

 

je neustálé podněcování a prohlubování touhy po vývoji a inovacích, s zacílením se na konkrétní projekty a jejich realizaci. Strategie počítá i s využitím komparativních výhod, vycházejících z podnikatelské sítě a klastru a získáním maximálních výhod z partnerských vztahů, podobně smýšlejících subjektů.

Vizí společnosti

 

je dosažení statusu světově známé renomované společnosti, která bude známá jako společnost, vyvíjející a inovující vysoce kvalitní produkty a služby po celém světě. Společnost 3M je naší pozitivní výzvou.

Posláním společnosti

 

je iniciovat a podílet se na vývoji a inovacích v širokém spektru různorodých oborů, jenž napomáhají evolučnímu vývoji lidské společnosti, i celé planety. To vše s ohledem na symbiózu s přírodou a její přirozený vývoj. Posouváme svět dále.

cloverleaf we think green AZVO azvo green red

Portfolio

SKUTEČNÁ ŠKODA CZ

 

SKUTEČNÁ ŠKODA CZ (http://skutecnaskoda.cz) se zabývá problematikou výpočtu skutečné škody, která nastala v souvislosti se škodní události. Dále se taky zabývá oceňováním věcí movitých (motorová vozidla), k čemuž získala společnost A Z V O s.r.o. vázanou živnost, registrovanou u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 243748.

Základní filosofií SKUTEČNÉ ŠKODY CZ je, aby všichni poškození, kteří mají ze zákona nárok na náhradu škody, byli s naší pomocí schopni uplatnit kompletní skutečnou škodu. Záměrně zde uvádíme kompletní skutečnou škodu, protože je v dnešní době standardem, že poškozený uplatňuje pouze část skutečné škody. To převážně z důvodu, že většinou ani netuší, na co všechno má nárok.

S uplatňováním nároku na náhradu škody, a zejména s jeho výší, máme bohaté praktické zkušenosti již od roku 2003, protože majitel společnosti pracoval v České pojišťovně a následně v pojišťovací makléřské společnosti, kde zastupoval klienty v souvislosti s uplatněním nároku na náhradu škody a vším, co se škodami souvisí. Jednalo se např. o společnosti, jako je: Čepro, Agrofert, Aero Vodochody, Ferona, ČD Telematika, nemocnice, výrobní podniky, dopravní firmy, výrobce i dodavatele v automobilovém průmyslu, města atd.

Na základě těchto, ale i dalších zkušeností dobře víme, co klienti uplatňují, co je jím hrazeno a na co mají skutečně nárok.

WebAZVO  Websites Developer

Společnost A Z V O se zabývá tvorbou webových stránek, a za tímto účelem provozuje webové stránky http://webazvo.cz. Webové stránky tvoříme za pomocí nejmodernějších softwarů, které užívají uživatelé a vývojáři napříč celým světem, abychom našim klientům zajistili nejmodernější technologie, spolehlivost, kompatibilitu, uživatelskou přívětivost a možnost úprav webových stránek bez znalosti programování. To vše na základě redakčního systému (CMS - content management system) a platformy WYSIWYG "what you see is what you get".

Samozřejmostí je i responzivní design, aby mohli uživatelé webových stránek užívat stránky na všech zařízeních.

Webové stránky tvoříme na základě světově nejúspěšnější platformy WordPress, s níž spolupracují i společnosti, jako je např. CNN, Facebook, USA TODAY, The Sun, UPS, TIME, TED, PEOPLE, QUARTZ a mnoho dalších (https://vip.wordpress.com/).

Za účelem získání ještě vyšší přidané hodnoty pro naše klienty, používáme společně s WordPress-em software, jako je např. Beaver Builder, DIVI Builder, Visual Composer a další. Tímto mohou naši klienti měnit na svých stránkách téměř cokoli, aniž by museli znát jakýkoli programovací jazyk, a to například i na služebních cestách, prostřednictvím mobilního telefonu.

Start-ups, vynálezy a nápady

16 web I

Evoluce člověka vychází z přirozeného pudu člověka, neustále inovovat současný stav, vyvíjet nové věci a služby, být lepší než ostatní, posouvat hranice svých možností a objevovat dosud neobjevené.

Všechny dnešní služby a produkty jsou výtvorem lidské touhy po neustálém zlepšování a vývoji.

Lidská touha po zdokonalování světa je plně v symbióze s přírodou, která umožňuje přežívat jen těm nejlepším.

5

Vývoj a inovace je pro nás přirozeným pudem, stejně jako pro lidstvo samotné.

Dejte nám produkt a my ho vylepšíme, dejte nám myšlenku a my navrhneme nový produkt, či službu. Jsme puntičkáři a pozitivní kritici současného stavu, proto je pro nás vrozenou přirozeností, měnit věci k lepšímu a vymýšlet věci nové, které jsou pod rozlišovací schopností ostatních.

Ukažte nám problém a my jej změníme v příležitost. Svět není dokonalý, čímž nám umožňuje se realizovat. Přirozeně působíme za hranicí vnímání ostatních.

8 web

Z důvodu zachování konkurenčních výhod a možnosti ucházet se o právní ochranu, jsou konkrétní vynálezy a nápady v utajeném režimu.

Společnost A Z V O nezveřejňuje své projekty široké veřejnosti ani za účelem získání případného potenciálního partnera. Sami si vybíráme vhodné partnery, s nimiž bychom rádi spolupracovali na realizaci konkrétního projektu, a to pouze v případě, že se jedná o projekt, který je vhodné realizovat na základě partnerského vztahu.

Our services are without borders

A Z V O s.r.o.

Pobřežní 249/46

186 00 Praha 8 - Karlín

Czech Republic, European Union

IČ: 04201108

Phone: +420 605 548 434

E-mail: info@azvo.cz

Web: http://azvo.cz

.

O u r   s e r v i c e s   a r e   w i t h o u t   b o r d e r s

.

Please enter your name.
Please enter a message.
Please check the captcha to verify you are not a robot.
LOGO FINáLNí modré s Passion - zmenšené II 300

We see                   

opportunities

                              where others don't

                                                                                                   A Z V O

P a s s i o n   f o r   i n v e n t i o n s

O nás

 

FILOSOFIE A POSLÁNÍ

 

A Z V O  s.r.o.

Passion for inventions

Neustálým vývojem a novými nápady posouváme svět dále, a to jak s ohledem na přírodu, tak s ohledem na přirozený vývoj lidské společnosti.

Jsme neustále se dynamicky rozvíjející společnost s vášní pro nové myšlenky, nápady, vynálezy a inovace. Smysl pro spravedlnost, čest, dodržování práva a partnerský přístup, je pro nás samozřejmostí.

PWJul15Jackson-stone-hero 5

Soustředíme se na realizaci širokého spektra podnikatelských aktivit, věnujících se rozmanitému okruhu služeb a produktů, případně jen nápadů a vynálezů, které nejsou v současné době realizovány jinými subjekty. Zabýváme se také projekty, které jsou realizovány jinými subjekty, ale s nižší přidanou hodnotou, než jsme schopni nabídnout. Fandíme zejména nejnovějším technologiím a přístupům, které rádi využíváme k našemu podnikání, díky čemuž můžeme našim klientům nabídnout jen to nejlepší.

Naše konkrétní podnikatelské aktivity jsou v rozdílném stádiu svého vývoje a věnujeme se jím dle jejich individuálních potřeb. Jedná se o stádia projektů od samotné myšlenky a nápadu, až po úspěšnou realizaci projektu.

 

NAŠE SLOVO JE PRO NÁS VÍC NEŽ JEN ZÁVAZEK

S T R A T E G I E

strategy web

Strategií společnosti

 

je neustálé podněcování a prohlubování touhy po vývoji a inovacích, s zacílením se na konkrétní projekty a jejich realizaci. Strategie počítá i s využitím komparativních výhod, vycházejících z podnikatelské sítě a klastru a získáním maximálních výhod z partnerských vztahů, podobně smýšlejících subjektů.

strategy 600-305

V I Z E

Sing vision web

Vizí společnosti

 

je dosažení statusu světově známé renomované společnosti, která bude známá jako společnost, vyvíjející a inovující vysoce kvalitní produkty a služby po celém světě. Společnost 3M je naší pozitivní výzvou.

mapa WORLD II

P O S L Á N Í

15 - mission web

Posláním společnosti

 

je iniciovat a podílet se na vývoji a inovacích v širokém spektru různorodých oborů, jenž napomáhají evolučnímu vývoji lidské společnosti, i celé planety. To vše s ohledem na symbiózu s přírodou a její přirozený vývoj. Posouváme svět dále.

mission further blue arrow 600-305

Portfolio

SKUTEČNÁ ŠKODA CZ

 

SKUTEČNÁ ŠKODA CZ (http://skutecnaskoda.cz) se zabývá problematikou výpočtu skutečné škody, která nastala v souvislosti se škodní události. Dále se taky zabývá oceňováním věcí movitých (motorová vozidla), k čemuž získala společnost A Z V O s.r.o. vázanou živnost, registrovanou u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 243748.

Základní filosofií SKUTEČNÉ ŠKODY CZ je, aby všichni poškození, kteří mají ze zákona nárok na náhradu škody, byli s naší pomocí schopni uplatnit kompletní skutečnou škodu. Záměrně zde uvádíme kompletní skutečnou škodu, protože je v dnešní době standardem, že poškozený uplatňuje pouze část skutečné škody. To převážně z důvodu, že většinou ani netuší, na co všechno má nárok.

S uplatňováním nároku na náhradu škody, a zejména s jeho výší, máme bohaté praktické zkušenosti již od roku 2003, protože majitel společnosti pracoval v České pojišťovně a následně v pojišťovací makléřské společnosti, kde zastupoval klienty v souvislosti s uplatněním nároku na náhradu škody a vším, co se škodami souvisí. Jednalo se např. o společnosti, jako je: Čepro, Agrofert, Aero Vodochody, Ferona, ČD Telematika, nemocnice, výrobní podniky, dopravní firmy, výrobce i dodavatele v automobilovém průmyslu, města atd.

Na základě těchto, ale i dalších zkušeností dobře víme, co klienti uplatňují, co je jím hrazeno a na co mají skutečně nárok.

A Z V O  Web Developer

 

Společnost A Z V O se zabývá tvorbou webových stránek, a za tímto účelem provozuje webové stránky http://webazvo.cz. Webové stránky tvoříme za pomocí nejmodernějších softwarů, které užívají uživatelé a vývojáři napříč celým světem, abychom našim klientům zajistili nejmodernější technologie, spolehlivost, kompatibilitu, uživatelskou přívětivost a možnost úprav webových stránek bez znalosti programování. To vše na základě redakčního systému (CMS - content management system) a platformy WYSIWYG "what you see is what you get".

Samozřejmostí je i responzivní design, aby mohli uživatelé webových stránek užívat stránky na všech zařízeních.

Webové stránky tvoříme na základě světově nejúspěšnější platformy WordPress, s níž spolupracují i společnosti, jako je např. CNN, Facebook, USA TODAY, The Sun, UPS, TIME, TED, PEOPLE, QUARTZ a mnoho dalších (https://vip.wordpress.com/).

Za účelem získání ještě vyšší přidané hodnoty pro naše klienty, používáme společně s WordPress-em software, jako je např. Beaver Builder, DIVI Builder, Visual Composer a další. Tímto mohou naši klienti měnit na svých stránkách téměř cokoli, aniž by museli znát jakýkoli programovací jazyk, a to například i na služebních cestách, prostřednictvím mobilního telefonu.

Start-ups, vynálezy a nápady

5

Evoluce člověka vychází z přirozeného pudu člověka, neustále inovovat současný stav, vyvíjet nové věci a služby, být lepší než ostatní, posouvat hranice svých možností a objevovat dosud neobjevené.

Všechny dnešní služby a produkty jsou výtvorem lidské touhy po neustálém zlepšování a vývoji.

Lidská touha po zdokonalování světa je plně v symbióze s přírodou, která umožňuje přežívat jen těm nejlepším.

Vývoj a inovace je pro nás přirozeným pudem, stejně jako pro lidstvo samotné.

Dejte nám produkt a my ho vylepšíme, dejte nám myšlenku a my navrhneme nový produkt, či službu. Jsme puntičkáři a pozitivní kritici současného stavu, proto je pro nás vrozenou přirozeností, měnit věci k lepšímu a vymýšlet věci nové, které jsou pod rozlišovací schopností ostatních.

Ukažte nám problém a my jej změníme v příležitost. Svět není dokonalý, čímž nám umožňuje se realizovat. Přirozeně působíme za hranicí vnímání ostatních.

Z důvodu zachování konkurenčních výhod a možnosti ucházet se o právní ochranu, jsou konkrétní vynálezy a nápady v utajeném režimu.

Společnost A Z V O nezveřejňuje své projekty široké veřejnosti ani za účelem získání případného potenciálního partnera. Sami si vybíráme vhodné partnery, s nimiž bychom rádi spolupracovali na realizaci konkrétního projektu, a to pouze v případě, že se jedná o projekt, který je vhodné realizovat na základě partnerského vztahu.

A Z V O s.r.o.

Pobřežní 249/46

186 00 Praha 8 - Karlín

Czech Republic, European Union

IČ: 04201108

Phone: +420 605 548 434

E-mail: info@azvo.cz

Web: http://azvo.cz

Please enter your name.
Please enter a message.
Please check the captcha to verify you are not a robot.